Beslutningsprotokoller fra styremøter i SFF 2017

SFFs styre har besluttet at beslutningsprotokoller fra styremøtene i SFF skal legges ut på SFFs hjemmesider. Protokollene fra møtene i 2017 legges ut her Beslutningsprotokoll styremøte 170117_1 Beslutningsprotokoll SFF styre 080217 Beslutninsprotokoll SFF styre 140317...
Read More →

Årsmøte 2017

Årsmøte 2017 i Særforbundenes Fellesorganisasjon ble avholdt som en del av et særforbundsmøte på Ullevaal stadion 10. mai 2017. Protokoll fra og sakspapirer til årsmøtet er sammen med presentasjoner fra særforbundsmøtet lagt ut her. Protokoll fra årsmøtet (002) Årsmøtepapirer...
Read More →

Likestilling i norsk idrett – særforbundene har tatt debatten

Står makt og kultur i veien for reell likestilling i norsk idrett? Video fra særforbundenes debatt 15. februar 2017 finner du under. Dokumenter fra møtet er lagt ut her Deltakerliste, Saksliste, SFF 15 februar 2017 Tom Tvedt
Read More →

Medlemsmøte i SFF

Står makt og kultur i veien for reell likestilling i norsk idrett? Særforbundene tar debatten 15. februar kl. 17.30 – 20.00. Møtet streames på SFFs hjemmeside.  
Read More →

Video fra medlemsmøte i SFF 30. november

Vi har varslet at video fra SFFs medlemsmøte på Ullevaal stadion 30. november vil bli lagt ut på saerforbund.no. Av ulike årsaker er det ikke mulig for Ullevaal Mediesenter (UMC) å levere video som forutsatt. Både UMC og SFF beklager dette.
Read More →

Særforbundene debatterer ledelsesutfordringer

Presidenter og generalsekretærer i særforbundene samles i dag for blant annet å debattere ledelsesutfordringer i idretten. Følg debatten her fra kl. 17.30.  
Read More →

Medlemsmøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon

Tidspunkt: onsdag 30. november kl. 17.30 – 20.00 Sted: UBC – Ullevaal stadion, møterom Colosseum   Program 17.30 – 17.50 Aktuelle idrettspolitiske saker                                                       En gjennomgang av aktuelle saker ved styreleder i Særforbundenes...
Read More →

Lederutvikling i særforbund

Fra 2014 til 2016 ble det med støtte fra Næringslivets Hovedorganisasjon gjennomført et lederutviklingsprogram for generalsekretærer i særforbund. Programmets mål har vært som følger: Utvikle de deltagende generalsekretærene slik at de er i stand til å lede og utvikle sitt eget...
Read More →

Medlemsmøte med debatt

SFF arrangerte en åpen debatt under tittelen Er den organiserte idretten under press? i medlemsmøtet 28. september. Møtet ble streamet, og videoen er nå lagt ut her https://www.youtube.com/watch?v=SkSw1D7ycII&feature=youtu.be. Deltakerliste og presentasjoner finner du her....
Read More →

Åpen debatt

Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) inviterer til idrettspolitisk debatt 28. september. Etter innledninger fra Kristin R. Pran i Ipsos/MMI og Ola Keul i Norges Snowboardforbund leder styreleder i SFF Marit Wiig en debatt under overskriften Er den organiserte idretten under...
Read More →