Årsmøte 2019

28. mai 2019 ble det avholdt årsmøte i SFF i kantinen på idrettens hus, Ullevaal stadion. Årsmøtepapirene finner du her Signert beretning for 2018 SIgnert regnskap 2018 Revisors beretning for 2018 Protokoll fra årsmøtet
Read More →

Møte for særforbundene 15. mai 2019

Idrettsstyret og SFFs styre avholdt i samarbeid et møte for særforbundene på Ullevaal stadion 15. mai 2019. Oversikt over deltakere og presentasjoner fra møtet finner du her. Deltakerliste Saksliste 15 05 2019 SFF Møte Fylkesvalg NM Veka og overskuddsdisponering Presentasjon SFF...
Read More →

Idrettstinget 2019

Som ved tidligere idrettsting, er det foretatt en gjennomgang av lovendringsforslagene, og det er utarbeidet et kortfattet komprimert oversikt over forslag under sak 12. Det er forsøkt å beskrive essensen i hvert av forslagene, og gi de særforbund som ønsker det et grunnlag for...
Read More →

Møte for særforbundene

Idrettsstyret og SFF avholdt i samarbeid et idrettspolitisk møte for særforbundene på Ullevaal stadion 19. mars 2019. Saksliste og presentasjoner finner du her: Saksliste Deltakerliste Presentasjon SFF_TVERGA Status nasjonal arrangementsstrategi SFF 19. mars 2019 Styringsgruppen...
Read More →

Høringer 2019

SFF utarbeider administrative grunnlagsnotater for bruk i særforbundene når NIF sender saker på høring i idrettsorganisasjonen. I 2019 har SFF engasjert seg i følgende høringer: NIF 19. desember 2018: Høringsnotat – Ny langtidsplan for norsk idrett 20181205 Høringsutkast 1...
Read More →

Høringer 2018

SFF utarbeider administrative grunnlagsnotater for bruk i særforbundene når NIF sender saker på høring i idrettsorganisasjonen. I 2018 har SFF engasjert seg i følgende høringer: NIF 31. januar 2018: Innspill til Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet...
Read More →

Beslutningsprotokoller fra styremøter i SFF 2018

SFFs styre har besluttet at beslutningsprotokoller fra styremøtene i SFF skal legges ut på SFFs hjemmesider. Protokollene fra møtene i 2018 legges ut her Beslutningsprotokoll SFF styre 160118 Beslutningsprotokoll SFF styre 060218 Beslutningsprotokoll SFF styre 120318...
Read More →

SFFs årsmøte 2018

SFFs årsmøte for 2018 ble avholdt 3. mai på Ullevaal stadion. Beretning for 2017 samt protokoll og presentasjoner fra årsmøtet finner du her: Protokoll fra årsmøtet Saksliste Orientering fra NIF Beretning for 2017
Read More →

Særforbundsmøte 31. januar 2018

Deltakerliste og presentasjoner fra særforbundsmøtet 31. januar er lagt ut her. Deltakerliste Saksliste Modernisering SF 31 01 2018 KK Åsne innlegg NIF 31. jan 2018
Read More →

Særforbundsmøte 6. desember 2017

I samarbeid med NIF arrangerte SFF særforbundsmøte onsdag 6. desember. Program, presentasjoner og oversikt over deltakere finner du her Program Deltakerliste Saksliste_og_sff NIF Oslo kommune Oslo idrettskrets
Read More →