Medlemsmøte i SFF 25. november 2020

SFF avholder Teams-møte for presidenter og generalsekretærer i særforbundene onsdag 25. november kl. 17.00-19.00. Presentasjonen finner du her Presentasjon_6
Read More →

SFF søker ny daglig leder

Daglig leder i SFF Terje Jørgensen har sagt opp og forlater SFF ved årsskiftet. Styret i SFF har utlyst stillingen som daglig leder i midlertidig stilling med mulighet for forlengelse. Utlysningen og stillingsinstruksen finner du her Daglig leder i SFF Instruks for daglig leder...
Read More →

Beslutningsprotokoller 2020

Beslutningsprotokoller fra styremøter i SFF i 2020 legges ut her Beslutningsprotokoll SFF styre 130120 Beslutningsprotokoll SFFs styre 260220 Beslutningsprotokoll SFFs styre190320 Beslutningsprotokoll SFFs styre 270420 Beslutningsprotokoll SFFs styre 180520 Beslutningsprotokoll...
Read More →

Medlemsmøte i SFF

Særforbundene var 25. mai samlet til debatt på MSTeams om SFFs fremtid. Debattgrunnlag, presentasjon og notater fra møtet finner du her Debattgrunnlag Notater fra møtet
Read More →

SFFs årsmøte 2020

I et styremøte 27. april vedtok SFFs styre å utsette SFFs årsmøte 2020 fra 25. mai til 9. september. Årsmøtepapirer er lagt ut her. Innkalling årsmøte 2020 SFFs handlingsplan 2020-2022_2 Beretning SFF 2019 Signert årsregnskap 2019 Signert revisjonsberetning Valgkomiteen i SFF har...
Read More →

Særforbundsmøte om koronaviruset

Et ordinært særforbundsmøte 11. mars ble avlyst på grunn av smittefare. Det ble erstattet av et kortere informasjonsmøte om utfordringer og tiltak i norsk idrett knyttet til spredning av Koronaviruset. Presidenter og generalsekretærer i særforbundene fikk muligheten til å delta i...
Read More →

Jubileumskonferanse

SFF ble stiftet 17. november 2009. I anledning 10-årsjubileet, ble det arrangert en faglig konferanse på Ullevål stadion 28. november 2019 kl. 16:30 til 20:00. Program for konferansen og presentasjoner finner du her. Konferanseprogram Berit Kjøll Roar Bogerud Terje Jørgensen...
Read More →

Særforbundsmøte på idrettens hus

Ledelsen i NIF og særforbundene var samlet på idrettens hus onsdag 23. oktober for å diskutere utfordringer knyttet til behov for økt idrettsfaglig kompetanse i klubbene. Saksliste, deltakerliste, presentasjoner og stikkord fra to arbeidsgrupper er lagt ut her. Saksliste En...
Read More →

Flere internasjonale idrettsarrangementer til Norge

Tirsdag 22. oktober møtte særforbundene Innovasjon Norge AS, de største destinasjonsselskapene i Norge og Kulturdepartementet for bli orientert om innsats på flere områder for å legge til rette for flere internasjonale idrettskonkurranser i Norge. Presentasjoner fra arrangementet...
Read More →

Beslutningsprotokoller fra styremøter i SFF 2019

SFFs styre har besluttet at beslutningsprotokoller fra styremøtene i SFF skal legges ut på SFFs hjemmesider. Protokollene fra møtene i 2019 legges ut her Beslutningsprotokoll SFF styre 140119 Beslutningsprotokoll SFF styre 070219 Beslutningsprotokoll SFF styre 050319...
Read More →