Pressemelding om Oslo 2022

SFFs medlemsmøte 11. september 2013 samlet seg om følgende pressemelding:  Pressemelding om Oslo2022
Read More →

Sakslisten til medlemsmøte i SFF 11. september er klar

Invitasjon med saksliste til medlemsmøte i SFF ble distribuert søndag 1. september. Invitasjon til medlemsmøte 110913
Read More →

Høringsinnspill til utkast til spillemiddelsøknad 2014

SFF har gjennomført en høring av et felles innspill til spillemiddelsøknad for 2014. Det felles innspillet, som har fått meget bred tilslutning, ble oversendt NIF fredag 30. august. Innspillet kan leses herHøringsuttalelse SFF 310813
Read More →

Regjeringen har lagt frem en nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv

– en satsing på friluftsliv i hverdagen; 2014–2020 Om fysisk aktivitet og friluftsliv som del av den statlige idrettspolitikken er følgende sagt i strategien: Innenfor rammen av idrettspolitikken vektlegges sammenhengen mellom friluftsliv og andre former for egenorganiserte...
Read More →

SFF inngår avtale med Nettavisen og blogg.no

SFF følger opp etter medlemsmøtet 7. mai, og inngår avtale med Nettavisen om etablering av en egen bloggspalte for særforbundene. Nettavisen og SFF vil utvikle spalten i fellesskap, og informasjon om bruk vil bli oversendt særforbundene så snart den er tilgjengelig. Det vil være...
Read More →

Spillmonopolet utfordres

Særforbundene og hele den norske idrettsorganisasjonen slutter opp om statens spillpolitikk.  Bakgrunnen for dette er sammensatt. Det har blant annet å gjøre med et tett samarbeid mellom Norsk Tipping og norsk idrett siden idretten var med og etablerte spillselskapet i sin tid....
Read More →

Referat fra medlemsmøte i SFF

Referat fra medlemsmøte i SFF 7. mai ble distribuert i uke 20. Referat fra medlemsmøte 070513 SFF SFF 7 mai.pdf  
Read More →

Ny sammensetning av Idrettstinget

Særforbundene har alle rettigheter for sine idretter i Norge, og det overordnede ansvar for utøvelse og utvikling av all aktivitet – både topp og bredde. Derfor mener særforbundene at de bør ha flertall på idrettstinget. I dag er stemmene på Idrettstinget fordelt med 46 % av...
Read More →