Julebrev 2013

Julebrev fra SFFs styre kan leses her. Julebrev desember 2013
Read More →

Sammensetning av administrative utvalg i 2014

Særforbundene har gjennomført valg til administrative utvalg for 2014. Valg til utvalg og styringsgruppe for 2014
Read More →

Handlingsplan for 2014

SFFs handlingsplan for 2014 ble fastsatt på organisasjonens årsmøte 13. november 2013 slik: – Videre utvikling av særforbundssamarbeidet Gjennomgang og eventuell revisjon av dagens utvalgsstruktur, mandater og arbeidsoppgaver for å sikre en optimal ressursutnyttelse og...
Read More →

Mulig ny olympisk komitè

SFF har utredet noen sentrale spørsmål knyttet til en eventuell etablering av ny olympisk komite i Norge. NIF og Norges Olympiske komite var adskilt frem til 1996 da de ble slått sammen. Mange har stilt spørsmål ved målet for og konsekvensene av sammenslåingen. SFFs utredninger...
Read More →

Protokoll fra årsmøte

SFF avholdt årsmøte 13. november 2013. Protokollen kan leses her: Protokoll fra årsmøtet
Read More →

Styrets beretning til årsmøtet 2013

Årsmøte for SFF i 2013 avholdes 13. november. Her er styrets beretning. 1351_001
Read More →

SFF ønsker en satsing på breddeanlegg

Styremedlem i SFF Karl Arne Johannessen etterlyser en større satsing på breddeanlegg. Les mer her  Handlingsregelforfolkehelse
Read More →

NFF inviterer til VM-kvalik

NFF inviterer alle ansatte i særforbund og i NIF til Norge-Belgia 25. september  Invitasjon_NFF_særforbund_Nor-Bel PPTX
Read More →

Oppsummering fra medlemsmøte i SFF

Oppsummering fra medlemsmøte i SFF 11. september med presentasjoner kan lastes ned her  Referat fra medlemsmøte 110913
Read More →