Høring – spillemiddelsøknad for 2015

NIF har i sommer gjennomført høring av utkast til søknad om spillemiddelmidler for 2015 (aktivitetstilskudd til NIF med underlagte ledd, totalt 607,3 millioner kroner). NIFs høringsdokumenter finner du he...
Read More →

SFF etablerer mediekanal

Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) har i juni 2014 inngått et samarbeid med Pan Media Group (PMG) om etablering av «sporten.no» – en felles underholdningskanal for idretter og særforbund tilknyttet SFF. Sporten.no skal i tillegg levere kostnadseffektive medietjenester...
Read More →

Uttalelse fra SFF om NIFs bruk av ressurser i arbeid med Oslo2022

SFF oversendte i går kveld følgende uttalelse til VG: Særforbundenes Fellesorganisasjon registrerer at det i nylige artikler i VG stilles spørsmål ved NIFs bruk av midler til arbeid med Oslo2022. Vi ønsker å informere om følgende: Idrettsorganisasjonen har med overveldende...
Read More →

Oppsummering fra medlemsmøte 13. mai

Oppsummering fra medlemsmøte i SFF 13. mai 2014 finner du her Referat fra medlemsmøte 130514
Read More →

Notater fra generalsekretærforum 7. mai

Notater fra generalsekretærforum 7. mai finner du her Notater fra GS_forum 070514
Read More →

Notater og presentasjoner fra GS-forum 20. mars

Notater og presentasjoner fra generalsekretærforum som ble arrangert 20. mars 2014 er lagt ut her.Notater fra GS_forum 200314 For sakene idrettsmuseum, utvikling av samarbeidet og grunnfinansiering ble grunnlagsdokumenter distribuert før forumet.  
Read More →

Høring; bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

NIF har gjennomført en høring som grunnlag for idrettsorganisasjonens innspill til årlig revisjon av Kulturdepartementets «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» V-0732. NIFs høringsbrev finner du her:Høringsbrev fra NIF med...
Read More →

Høringsinnspill folkehelsestrategi for norsk idrett

NIF har sendt ut et høringsdokument med forslag til folkehelsestrategi for norsk idrett http://www.idrett.no/tema/innspill/Documents/folkehelseh%C3%B8ring%202014%20-%20brev.pdf og...
Read More →

Høringsinnspill tiltaksplan mot doping

NIF har sendt ut et høringsdokument med forslag til tiltaksplan mot doping (http://www.idrett.no/tema/innspill/Documents/horing%20-%20tiltaksplanmotdoping.pdf og http://www.idrett.no/tema/innspill/Documents/IDRETT-659056-v1-Tiltaksplan_mot_doping_i_idretten_-_endelig.pdf). SFF...
Read More →