Notater fra medlemsmøte i SFF 2. mars 2016

Notater fra medlemsmøte i SFF 2. mars 2016 finnes her Notater fra medlemsmøte 160302_2
Read More →

Notater fra møte med generalsekretærer i særforbundene

Notater fra møte med generalsekretærer i særforbundene finner du her Notater fra møte for GSer 020316
Read More →

Notater fra møte for generalsekretærer 15. februar 2016

Det ble avholdt møte for generalsekretærene i særforbundene. Notater fra møtet finner du her Notater fra møte for GSer 150216
Read More →

Oppsummering fra medlemsmøte i SFF 24. november 2015

Det ble avholdt medlemsmøte i SFF 24. november 2015. Notater fra møtet finner du her Notater fra medlemsmøte 241115
Read More →

Notater fra medlemsmøte i SFF

Det ble avholdt medlemsmøte i SFF 17. september 2015. Notater fra møtet finner du her Notater fra medlemsmøte 170915_2
Read More →

Søknad om spillemidler for 2016

NIF har laget utkast til søknad om spillemidler fra Kulturdepartementet for 2016. Søknad om spillemidler 2016 – Høringsversjon – 20 juli 2015. SFFs innspill til høringen er lagt ut her Høringsuttalelse SFF 310815
Read More →

Protokoll fra SFFs årsmøte 2015

Årsmøte i SFF ble avholdt på Ullevaal stadion 19. mai 2015. Protokollen finner du her Protokoll fra årsmøtet
Read More →

Høringsinnspill til toppidrettsrapport

SFF har oversendt innspill til NIFs høring av rapporten «Den norske toppidrettsmodellen 2022». Innspillet kan leses her Den norske toppidrettsmodellen mai 2015 NIFs rapport kan leses her Den norske toppidrettsmodellen 2022_oppfolging
Read More →

Notater fra GS-forum 20. mai 2015

Notater fra GS-forum 20. mai 2015 finner du her IT-Utvalget GS-forum 20052015 Notater fra GS_forum 200515
Read More →

Pressemelding

I forbindelse med fremleggelse av rapport fra NIFs interne evaluering av Oslo2022, har SFF i dag sendt ut en pressemelding PM Om rapport etter evaluering av Oslo2022
Read More →