Opptak av Høydehusdebatt 25/5-21 (NIPA 365)

Sendingen starter 16 minutter og 30 seknuder ut i videoen.
Read More →

Opptak idrettspolitisk kveld: E-sportensrolle i idretten

Studentidrettsforbundet, Viken Idrettskrets og SFF arrangerte 23/3 en idrettspoltisk temakveld med innlegg og diskusjon om E-sportens rolle i idretten. Her kan du se innleggene og diskusjonen.
Read More →

Medlemsmøte SFF 20. januar

SFF avholder Teams-møte for presidenter og generalsekretærer i særforbundene onsdag 20. januar kl. 18.30-20.00
Read More →

Ny daglig leder SFF

Per Vestli er ansatt, fra og med 4.januar,  som ny daglig leder i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF). Per har de sist årene jobbet med leder- og organisasjonsutvikling i firmaet Team&Ledelse. Han har også tidligere jobbet i Badminton-, Rugby- og Judoforbundet, og...
Read More →