Comment are off

Årsmøte SFF 2021

Den 14.september avhold SFF sitt årmøte, med påfølgende medlemsmøte.
Det var godt oppmøte med 57 personer tilstede, og de aller fleste medlemmene var representert.

Nytt SFF styre er:
Leder: Eline Oftedal                                 president fleridrettsforbundet       gjenvalg
Nestleder: Terje Svendsen                     president fotballforbundet             gjenvalg
Styremedlem: Emilie Westbye              president motorsportforbundet     gjenvalg
Styremedlem: Ingvild Østli                    visepresident rytterforbundet        gjenvalg
Styremedlem: Gry Henriksen                president dykkerforbundet             nyvalg
Styremedlem: Bjørnar Sæther              president kickbokseforbundet        nyvalg

Protokoll årsmøte SFF 2021
Beretning SFF 2020
Årsregnskap 2020 SFF – Signert

About the Author