Comment are off

Årsmøte 2017

Årsmøte 2017 i Særforbundenes Fellesorganisasjon ble avholdt som en del av et særforbundsmøte på Ullevaal stadion 10. mai 2017. Protokoll fra og sakspapirer til årsmøtet er sammen med presentasjoner fra særforbundsmøtet lagt ut her.

Protokoll fra årsmøtet (002)

Årsmøtepapirer 2017_2

Signert revisjonsberetning 2016

Saksliste2

20170427 Valgarbeidet 2017

Møte for særforbundene 20170510 – antidoping – ren

SFF møte 10mai17

Sport Event Norway – presentasjon SFF årsmøte 2017

170510 – IHS til Særforbundenes fellesforening.pptx

NM-uka

About the Author