Årsmøte SFF 2021

Den 14.september avhold SFF sitt årmøte, med påfølgende medlemsmøte. Det var godt oppmøte med 57 personer tilstede, og de aller fleste medlemmene var representert. Nytt SFF styre er: Leder: Eline Oftedal                                 president fleridrettsforbundet      ...
Read More →