Medlemsmøte SFF 20. januar

SFF avholder Teams-møte for presidenter og generalsekretærer i særforbundene onsdag 20. januar kl. 18.30-20.00
Read More →

Ny daglig leder SFF

Per Vestli er ansatt, fra og med 4.januar,  som ny daglig leder i Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF). Per har de sist årene jobbet med leder- og organisasjonsutvikling i firmaet Team&Ledelse. Han har også tidligere jobbet i Badminton-, Rugby- og Judoforbundet, og...
Read More →