Særforbundsmøte om koronaviruset

Et ordinært særforbundsmøte 11. mars ble avlyst på grunn av smittefare. Det ble erstattet av et kortere informasjonsmøte om utfordringer og tiltak i norsk idrett knyttet til spredning av Koronaviruset. Presidenter og generalsekretærer i særforbundene fikk muligheten til å delta i...
Read More →