Likestilling i norsk idrett – særforbundene har tatt debatten

Står makt og kultur i veien for reell likestilling i norsk idrett? Video fra særforbundenes debatt 15. februar 2017 finner du under. Dokumenter fra møtet er lagt ut her Deltakerliste, Saksliste, SFF 15 februar 2017 Tom Tvedt
Read More →