Lederutvikling i særforbund

Fra 2014 til 2016 ble det med støtte fra Næringslivets Hovedorganisasjon gjennomført et lederutviklingsprogram for generalsekretærer i særforbund. Programmets mål har vært som følger: Utvikle de deltagende generalsekretærene slik at de er i stand til å lede og utvikle sitt eget...
Read More →