Oppsummering fra medlemsmøte i SFF 24. november 2015

Det ble avholdt medlemsmøte i SFF 24. november 2015. Notater fra møtet finner du her Notater fra medlemsmøte 241115
Read More →