Søknad om spillemidler for 2016

NIF har laget utkast til søknad om spillemidler fra Kulturdepartementet for 2016. Søknad om spillemidler 2016 – Høringsversjon – 20 juli 2015. SFFs innspill til høringen er lagt ut her Høringsuttalelse SFF 310815
Read More →