Mangfold i norsk idrett

Mangfold har vært et punkt på handlingsplanen for Særforbundenes Fellesorganisasjon for 2014, og denne saken var hovedtema på SFFs medlemsmøte 16. september 2014. En idrettsorganisasjon som har mål om å ha en sentral plass i samfunnet også i fremtiden må ta utfordringer på dette...
Read More →