Statsbudsjettet 2015

Særforbundene er godt fornøyd med at Regjeringen i forslag til statsbudsjett for 2015 legger opp til at tippenøkkelen endres slik at 64 % av overskuddet i Norsk Tipping AS fra 2015 skal gå til idrettsformål. Det vil åpne for et løft i ordningen med statlige tilskudd til bygging...
Read More →