Høring – spillemiddelsøknad for 2015

NIF har i sommer gjennomført høring av utkast til søknad om spillemiddelmidler for 2015 (aktivitetstilskudd til NIF med underlagte ledd, totalt 607,3 millioner kroner). NIFs høringsdokumenter finner du he...
Read More →