Høring; bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

NIF har gjennomført en høring som grunnlag for idrettsorganisasjonens innspill til årlig revisjon av Kulturdepartementets «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet» V-0732. NIFs høringsbrev finner du her:Høringsbrev fra NIF med...
Read More →