Høringsinnspill folkehelsestrategi for norsk idrett

NIF har sendt ut et høringsdokument med forslag til folkehelsestrategi for norsk idrett http://www.idrett.no/tema/innspill/Documents/folkehelseh%C3%B8ring%202014%20-%20brev.pdf og...
Read More →

Høringsinnspill tiltaksplan mot doping

NIF har sendt ut et høringsdokument med forslag til tiltaksplan mot doping (http://www.idrett.no/tema/innspill/Documents/horing%20-%20tiltaksplanmotdoping.pdf og http://www.idrett.no/tema/innspill/Documents/IDRETT-659056-v1-Tiltaksplan_mot_doping_i_idretten_-_endelig.pdf). SFF...
Read More →