Mulig ny olympisk komitè

SFF har utredet noen sentrale spørsmål knyttet til en eventuell etablering av ny olympisk komite i Norge. NIF og Norges Olympiske komite var adskilt frem til 1996 da de ble slått sammen. Mange har stilt spørsmål ved målet for og konsekvensene av sammenslåingen. SFFs utredninger...
Read More →