Regjeringen har lagt frem en nasjonal strategi for et aktivt friluftsliv

– en satsing på friluftsliv i hverdagen; 2014–2020 Om fysisk aktivitet og friluftsliv som del av den statlige idrettspolitikken er følgende sagt i strategien: Innenfor rammen av idrettspolitikken vektlegges sammenhengen mellom friluftsliv og andre former for egenorganiserte...
Read More →