SFF inngår avtale med Nettavisen og blogg.no

SFF følger opp etter medlemsmøtet 7. mai, og inngår avtale med Nettavisen om etablering av en egen bloggspalte for særforbundene. Nettavisen og SFF vil utvikle spalten i fellesskap, og informasjon om bruk vil bli oversendt særforbundene så snart den er tilgjengelig. Det vil være...
Read More →