Ny sammensetning av Idrettstinget

Særforbundene har alle rettigheter for sine idretter i Norge, og det overordnede ansvar for utøvelse og utvikling av all aktivitet – både topp og bredde. Derfor mener særforbundene at de bør ha flertall på idrettstinget. I dag er stemmene på Idrettstinget fordelt med 46 % av...
Read More →