SFFs årsmøte 2020

I et styremøte 27. april vedtok SFFs styre å utsette SFFs årsmøte 2020 fra 25. mai til 9. september.

Årsmøtepapirer blir lagt ut her, i denne omgang regnskap og beretning for 2020. Dokumentene er elektronisk signert, dokumentasjon på dette legges frem til årsmøtet.

Budsjettforslag, forslag til ny handlingsplan og valgkomiteens innstilling vil bli lagt ut senere.

Beretning SFF 2019

Årsregnskap 2019

Signert revisjonsberetning

About the Author

Leave a Reply

*