Medlemsmøte i Særforbundenes Fellesorganisasjon

Tidspunkt: onsdag 30. november kl. 17.30 – 20.00 Sted: UBC – Ullevaal stadion, møterom Colosseum   Program 17.30 – 17.50 Aktuelle idrettspolitiske saker                                                       En gjennomgang av aktuelle saker ved styreleder i Særforbundenes...
Read More →

Lederutvikling i særforbund

Fra 2014 til 2016 ble det med støtte fra Næringslivets Hovedorganisasjon gjennomført et lederutviklingsprogram for generalsekretærer i særforbund. Programmets mål har vært som følger: Utvikle de deltagende generalsekretærene slik at de er i stand til å lede og utvikle sitt eget...
Read More →

Medlemsmøte med debatt

SFF arrangerte en åpen debatt under tittelen Er den organiserte idretten under press? i medlemsmøtet 28. september. Møtet ble streamet, og videoen er nå lagt ut her https://www.youtube.com/watch?v=SkSw1D7ycII&feature=youtu.be. Deltakerliste og presentasjoner finner du her....
Read More →

Åpen debatt

Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) inviterer til idrettspolitisk debatt 28. september. Etter innledninger fra Kristin R. Pran i Ipsos/MMI og Ola Keul i Norges Snowboardforbund leder styreleder i SFF Marit Wiig en debatt under overskriften Er den organiserte idretten under...
Read More →

Medlemsmøte i SFF onsdag 28. september

Særforbundene tar i fellesskap opp spørsmålet om hvordan den organiserte idretten forholder seg til ungdommen. Presidenter og generalsekretærer i særforbundene kommer sammen onsdag 28. september for blant annet å diskutere hvordan organisasjonsleddene i norsk idrett møter...
Read More →

Årsmøte 2016

SFFs årsmøte i 2016 ble avholdt på Ullevaal stadion 25. mai. Protokoll fra årsmøtet og Handlingsplan2 for SFF 2016-2018 finner du her.
Read More →