Møte for særforbundene

Idrettsstyret og SFF avholdt i samarbeid et idrettspolitisk møte for særforbundene på Ullevaal stadion 19. mars 2019. Saksliste og presentasjoner finner du her: Saksliste Deltakerliste Presentasjon SFF_TVERGA Status nasjonal arrangementsstrategi SFF 19. mars 2019 Styringsgruppen...
Read More →

Høringer 2019

SFF utarbeider administrative grunnlagsnotater for bruk i særforbundene når NIF sender saker på høring i idrettsorganisasjonen. I 2019 har SFF engasjert seg i følgende høringer: NIF 19. desember 2018: Høringsnotat – Ny langtidsplan for norsk idrett 20181205 Høringsutkast 1...
Read More →

Høringer 2018

SFF utarbeider administrative grunnlagsnotater for bruk i særforbundene når NIF sender saker på høring i idrettsorganisasjonen. I 2018 har SFF engasjert seg i følgende høringer: NIF 31. januar 2018: Innspill til Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet...
Read More →

Beslutningsprotokoller fra styremøter i SFF 2018

SFFs styre har besluttet at beslutningsprotokoller fra styremøtene i SFF skal legges ut på SFFs hjemmesider. Protokollene fra møtene i 2018 legges ut her Beslutningsprotokoll SFF styre 160118 Beslutningsprotokoll SFF styre 060218 Beslutningsprotokoll SFF styre 120318...
Read More →

SFFs årsmøte 2018

SFFs årsmøte for 2018 ble avholdt 3. mai på Ullevaal stadion. Beretning for 2017 samt protokoll og presentasjoner fra årsmøtet finner du her: Protokoll fra årsmøtet Saksliste Orientering fra NIF Beretning for 2017
Read More →

Særforbundsmøte 31. januar 2018

Deltakerliste og presentasjoner fra særforbundsmøtet 31. januar er lagt ut her. Deltakerliste Saksliste Modernisering SF 31 01 2018 KK Åsne innlegg NIF 31. jan 2018
Read More →

Særforbundsmøte 6. desember 2017

I samarbeid med NIF arrangerte SFF særforbundsmøte onsdag 6. desember. Program, presentasjoner og oversikt over deltakere finner du her Program Deltakerliste Saksliste_og_sff NIF Oslo kommune Oslo idrettskrets
Read More →

Beslutningsprotokoller fra styremøter i SFF 2017

SFFs styre har besluttet at beslutningsprotokoller fra styremøtene i SFF skal legges ut på SFFs hjemmesider. Protokollene fra møtene i 2017 legges ut her Beslutningsprotokoll styremøte 170117_1 Beslutningsprotokoll SFF styre 080217 Beslutninsprotokoll SFF styre 140317...
Read More →

Årsmøte 2017

Årsmøte 2017 i Særforbundenes Fellesorganisasjon ble avholdt som en del av et særforbundsmøte på Ullevaal stadion 10. mai 2017. Protokoll fra og sakspapirer til årsmøtet er sammen med presentasjoner fra særforbundsmøtet lagt ut her. Protokoll fra årsmøtet (002) Årsmøtepapirer...
Read More →

Likestilling i norsk idrett – særforbundene har tatt debatten

Står makt og kultur i veien for reell likestilling i norsk idrett? Video fra særforbundenes debatt 15. februar 2017 finner du under. Dokumenter fra møtet er lagt ut her Deltakerliste, Saksliste, SFF 15 februar 2017 Tom Tvedt
Read More →
12