Medlemsmøte i SFF

Særforbundene var 25. mai samlet til debatt på MSTeams om SFFs fremtid. Debattgrunnlag, presentasjon og notater fra møtet finner du her Debattgrunnlag Notater fra møtet
Read More →

SFFs årsmøte 2020

I et styremøte 27. april vedtok SFFs styre å utsette SFFs årsmøte 2020 fra 25. mai til 9. september. Årsmøtepapirer blir lagt ut her, i denne omgang regnskap og beretning for 2020. Dokumentene er elektronisk signert, dokumentasjon på dette legges frem til årsmøtet....
Read More →

Særforbundsmøte om koronaviruset

Et ordinært særforbundsmøte 11. mars ble avlyst på grunn av smittefare. Det ble erstattet av et kortere informasjonsmøte om utfordringer og tiltak i norsk idrett knyttet til spredning av Koronaviruset. Presidenter og generalsekretærer i særforbundene fikk muligheten til å delta i...
Read More →

Jubileumskonferanse

SFF ble stiftet 17. november 2009. I anledning 10-årsjubileet, ble det arrangert en faglig konferanse på Ullevål stadion 28. november 2019 kl. 16:30 til 20:00. Program for konferansen og presentasjoner finner du her. Konferanseprogram Berit Kjøll Roar Bogerud Terje Jørgensen...
Read More →

Særforbundsmøte på idrettens hus

Ledelsen i NIF og særforbundene var samlet på idrettens hus onsdag 23. oktober for å diskutere utfordringer knyttet til behov for økt idrettsfaglig kompetanse i klubbene. Saksliste, deltakerliste, presentasjoner og stikkord fra to arbeidsgrupper er lagt ut her. Saksliste En...
Read More →

Flere internasjonale idrettsarrangementer til Norge

Tirsdag 22. oktober møtte særforbundene Innovasjon Norge AS, de største destinasjonsselskapene i Norge og Kulturdepartementet for bli orientert om innsats på flere områder for å legge til rette for flere internasjonale idrettskonkurranser i Norge. Presentasjoner fra arrangementet...
Read More →

Beslutningsprotokoller fra styremøter i SFF 2019

SFFs styre har besluttet at beslutningsprotokoller fra styremøtene i SFF skal legges ut på SFFs hjemmesider. Protokollene fra møtene i 2019 legges ut her Beslutningsprotokoll SFF styre 140119 Beslutningsprotokoll SFF styre 070219 Beslutningsprotokoll SFF styre 050319...
Read More →

Årsmøte 2019

28. mai 2019 ble det avholdt årsmøte i SFF i kantinen på idrettens hus, Ullevaal stadion. Årsmøtepapirene finner du her Signert beretning for 2018 SIgnert regnskap 2018 Revisors beretning for 2018 Protokoll fra årsmøtet
Read More →

Møte for særforbundene 15. mai 2019

Idrettsstyret og SFFs styre avholdt i samarbeid et møte for særforbundene på Ullevaal stadion 15. mai 2019. Oversikt over deltakere og presentasjoner fra møtet finner du her. Deltakerliste Saksliste 15 05 2019 SFF Møte Fylkesvalg NM Veka og overskuddsdisponering Presentasjon SFF...
Read More →

Idrettstinget 2019

Som ved tidligere idrettsting, er det foretatt en gjennomgang av lovendringsforslagene, og det er utarbeidet et kortfattet komprimert oversikt over forslag under sak 12. Det er forsøkt å beskrive essensen i hvert av forslagene, og gi de særforbund som ønsker det et grunnlag for...
Read More →