SFFs årsmøte 2020

I et styremøte 27. april vedtok SFFs styre å utsette SFFs årsmøte 2020 fra 25. mai til 9. september. Årsmøtepapirer blir lagt ut her, i denne omgang regnskap og beretning for 2020. Dokumentene er elektronisk signert, dokumentasjon på dette legges frem til årsmøtet....
Read More →