Om SFF

Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) er en medlemsbasert interesseorganisasjon for særforbund og fleridrettsforbund tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Organisasjonen ble stiftet 17. november 2009.
Stiftelsen av SFF var et ledd i utviklingen av det idrettspolitiske samarbeidet mellom særforbundene og et tiltak for å legge bedre til rette for gode rammevilkår for særforbundene. Organisasjonens oppgaver er å ivareta medlemsforbundenes felles interesser i idrettspolitiske og administrative saker.
Det avholdes årlig flere møter for medlemmene i organisasjonen, og et årsmøte i oktober/november hvert år. Her vedtas en handlingsplan for kommende år, og det velges et styre som skal sørge for at punktene i handlingsplanen gjennomføres som vedtatt.

Siste nytt

Beslutningsprotokoller fra styremøter i SFF 2018

SFFs styre har besluttet at beslutningsprotokoller fra styremøtene i SFF skal legges...
Read More →

SFFs årsmøte 2018

SFFs årsmøte for 2018 ble avholdt 3. mai på Ullevaal stadion. Beretning for 2017 samt...
Read More →