Om SFF

Særforbundenes Fellesorganisasjon (SFF) er en medlemsbasert interesseorganisasjon for særforbund og fleridrettsforbund tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité. Organisasjonen ble stiftet 17. november 2009.
Stiftelsen av SFF var et ledd i utviklingen av det idrettspolitiske samarbeidet mellom særforbundene og et tiltak for å legge bedre til rette for gode rammevilkår for særforbundene. Organisasjonens oppgaver er å ivareta medlemsforbundenes felles interesser i idrettspolitiske og administrative saker.
Det avholdes årlig flere møter for medlemmene i organisasjonen, og et årsmøte i oktober/november hvert år. Her vedtas en handlingsplan for kommende år, og det velges et styre som skal sørge for at punktene i handlingsplanen gjennomføres som vedtatt.

Siste nytt

Særforbundsmøte 31. januar 2018

Deltakerliste og presentasjoner fra særforbundsmøtet 31. januar er lagt ut her....
Read More →

Særforbundsmøte 6. desember 2017

I samarbeid med NIF arrangerte SFF særforbundsmøte onsdag 6. desember. Program,...
Read More →